tirsdag 16. mai 2017

Tegneserieskaperen bak Dilbert har terget på seg klimatologen Michael E. Mann

Mannen med hockeykølla er sur på Scott Adams grunnet 2 tegneserie-striper.

Litt av begynnelsen:Her er link til begge disse stripene. 

Bilde av forskeren:Se også kommentarene bak stripene!

James Delingpole kommenterer også i en artikkel:

http://www.breitbart.com/big-government/2017/05/15/delingpole-dilbert-disses-global-warming-liberal-heads-explode/

torsdag 11. mai 2017

Klimapanelet misbruker vitenskap til politiske formål

Jeg har tidligere referert klimaforskeren Richard S. Lindzen som avkrefter at våre karbondioksidutslipp vil forårsake noen "kokende" jord. Professor Lindzen har også vært hovedforfatter til Klimapanelets rapport "Physical Climate Processes and Feedbacks" i 2001. Han har uttalt følgende:
"Å styre karbon er byråkratenes drøm. Dersom du kontrollerer karbon kontrollerer du livet. …. [IPCC er] ikke 2500 mennesker som er enige, jeg deltok i dette. Hver person som er forfatter skriver en eller to sider sammen med noen andre … men i siste instans er dette skrevet av representanter for regjeringer og miljøorganisasjoner".
En annen klimaforsker, John Raymond Christy, som også har vært hovedforfatter ved Klimapanelet sa følgende i et intervju med CNN den 2. mai, 2007:
"FNs "forskere" prøver å forvrenge vitenskapen slik at den tilpasses politiske formål. Jeg satt ved samme bord som tre europeere, vi hadde lunch. De snakket om sine roller som ledende forfattere (for IPCCs rapporter) … og hvordan de prøvde å gjøre rapportene så dramatiske at det ville presse USA til å undertegne Kyotoavtalen".
Aktivistene har en egen webside, www.skepticalscience.com , der de prøver å diskreditere slike forskere som ikke vil bøye seg for klimadogmet. Dette gjøres blant annet ved å gi dem merkelappen "Climate Misinformer".
Myndighetene har slukt denne propagandaen rått, og har satt byråkratiet til å forsterke denne feilinformeringen. De som har lest sin vitenskapshistorie ser at dette er Lysenkoisme på nytt.

tirsdag 9. mai 2017

IPCC - aktivismens høyborg

Det finnes flere beretninger om hvordan politikere, byråkrater og aktivister har tatt over deler av prosessene til Klimapanelet (IPCC). Dette har medført at flere av de reelle ekspertene innenfor sentrale fagområder har forlatt dette FN-byråkratiet fordi deres innsats er blitt forkludret, forvansket eller strøket helt både når det gjelder de vitenskapelige rapportene, men ikke minst når det gjelder sluttrapporten for beslutningstakere.
En slik historie gjelder professor ved Pasteurinstituttet i Paris, Paul Reiter. Han er en av verdens ledende eksperter på myggens naturlige historie, biologi, epidemiologi til sykdommene de overfører (malaria, dengufeber, gul feber m.m.) og strategier for å kontrollere disse sykdommene.
Hans bidrag ble i store trekk overstyrt av amatører innenfor fagområdet. Her er noen av hans kommentarer om denne prosessen:
"Behandlingen av dette problemet (fremtidig fare for spredning av slike sykdommer i en varmere verden) var dårlig informert, partisk og vitenskapelig uakseptabelt…. "
Det han kritiserer er påstanden der datamodellene til IPCC viser at ved en temperaturøkning fra 3 til 5 grader C vil faren for potensiell malariatransmisjon øke til å gjelde ca. 60% av verdens befolkning innen år 2100. Videre sier han:
"Disse sikre utsagnene, der man ikke tar hensyn til emnets kompleksitet og usikkerheten i modellene, blir ofte fremstilt som 'konsensusen til 1500 av verdens beste forskere' (noen ganger påstås det å være 2500) …. "
Videre sier han:
"Spørsmålet om konsensus er nøkkelen til å forstå begrensningene til IPCC-uttalelsene. Konsensus hører hjemme i politikkens verden. Vitenskapens metodikk er observasjon, hypotese og eksperiment…. "
"I informasjonsalderen, særlig når det gjelder helse- og miljø-messige problemer, drukner vi i et hav av misvisende, populærvitenskapelige fremstillinger. Mye av dette fremstilles som uttalelser fra profesjonelle forskere.
Her er det godt finansierte aktivistorganisasjoner som har en ledende rolle når det gjelder å fremme denne feilinformasjonen. I mange tilfeller manipulerer de offentlige oppfatninger ved å benytte følelsesmessige og voldsomt dømmende "vitenskapelige" uttalelser der de legger an en tone som understreker at det er fare på ferde og at det haster. Dette gjør de for å få mediadekning.
Deres ferdigheter til å fremme ideer om vitenskapelige "fakta" hopper bukk over kompleksiteten til de aktuelle problemene, og har sterk innflytelse på utdanning, den offentlige mening og den politiske prosessen. Disse begrepene blir ofte håndhevet ved å vise til fagfellevurderte, vitenskapelige artikler som synes å støtte deres uttalelser, uansett om disse artiklene er allment godkjent av de relevante vitenskapelige samfunn. Forskere som utfordrer disse alarmistene blir sjelden prioritert av media, og presenteres ofte som 'skeptikere' …."
Den kanadiske journalisten Donna Laframboise har dokumentert at både Greenpeace og WWF står bak flere av rapportene som refereres av Klimapanelet.


Referanser:

mandag 8. mai 2017

Klimaaktivister og politikere tror på magi

En anerkjent klima- og atmosfære-forsker, med mer enn 200 publikasjoner på "samvittigheten", professor Richard Siegmund Lindzen, holdt nylig en orientering for lekfolk om alle oppfatningene og misoppfatningene omkring menneskeskapte klimaendringer. Her gjendrev han både påstanden om at 97% av klimaforskerne trodde på en klimakatastrofe, påstanden om at vi aldri før har hatt et varmere klima, påstanden om at vi nå har mer ekstremvær enn før, påstanden om galopperende havnivåstigning, påstanden om smeltingen av arktisk havis er større enn noensinne, påstanden om at isbjørnstammen i verden er på retur, påstanden om forsuring av havet, påstanden om at klimaendringene tar knekken på korallrevene i verden m.m. Kort sagt, han slaktet overtroen som gir våre klimagassutslipp skylden for alt som er galt her i verden.

Han avsluttet med følgende uttalelse:

"Jeg har ikke brukt mye tid på vitenskapens detaljer, men det er en ting som burde sette i gang skepsisen til alle intelligente lesere. Systemet vi ser på, består av to turbulente væsker som samhandler med hverandre (vann og luft). De er på en roterende planet som oppvarmes differensielt (rotasjon som innebærer at et legeme roterer i ulike hastigheter i ulike deler) av solen. En viktig bestanddel av den atmosfæriske komponenten er vann i væske-, faste- og damp-faser, og endringene i fase har store energimessige konsekvenser. Energibudsjettet for dette systemet innebærer absorpsjon og reemisjon av om lag 200 watt per kvadratmeter. En dobling CO2-konsentrasjonen innebærer en 2% forstyrrelse i dette budsjettet. Men dette gjør også mindre endringer i skyene og andre variable. Og slike endringer er vanlige. I dette komplekse flerfaktor-systemet, hva er sannsynligheten for klimaet styres av denne 2% forstyrrelsen i en enkelt variabel?

Å tro på dette er ganske nært å tro på magi. I stedet blir man fortalt at det er å tro på "vitenskap". Et slikt krav burde være et tips om at noe er galt. Tross alt dreier vitenskap seg om undersøkelser - ikke om tro.


søndag 7. mai 2017

Meningsløse jobber innenfor solkraft

Den 25. april i år hadde New York Times en artikkel som fortalte at dagens jobber i USA er innen solenergi, ikke kullkraft. Dette er "energijobber", ikke jobber som krever energi.  Avisa Washington Examiner  har sett nærmere på tallene. 

I solenergibransjen finnes det 373807 arbeidere (i 2016). Denne bransjen gir USA 36,75 millioner megawattimer – altså 98 megawattimer pr. arbeider.

For naturgassens del er tallene 362118 arbeidere - 1,38 milliarder megawattimer – 3812 megawattimer pr. arbeider.

For kullkraft er tallene 160119 arbeidere - 1,24 milliarder megawattimer – 7745 megawattimer pr. arbeider.


Om man har som målsetting å skape flest mulige jobber innenfor energibransjen, må man si at det er full klaff når det gjelder solenergi. Men når det gjelder å levere mest mulig billig og effektivt, vil nok de fleste realistisk innstilte se det på en annen måte.
Solkraft - 79 meningsløse jobberKilder:


fredag 5. mai 2017

Goebbels' innflytelse på klimadebatten

Utsagnet "hvis man gjentar en ubegrunnet påstand mange nok ganger, vil folket til slutt godta den som sannhet" tilskrives Hitlers sjefspropagandist, Joseph Goebbels.

I dagens samfunn har påstanden om at 97% av verdens klimaforskere mener våre klimagassutslipp vil forårsake katastrofal oppvarming, dessverre fått status som sannhet fordi denne løgnen er gjentatt mange nok ganger. At politikere lar seg overbevise av fanatikere og aktivistorganisasjoner til å tro på dette budskapet, er så sin sak. Men at presumptivt oppegående akademikere svelger slik propaganda rått uten å undersøke nærmere, er høyst skuffende.

Enkelte påstår at NASA har kommet med 97%-påstanden. Det er ikke riktig. NASA har referert 4 "forskningsrapporter".

Den første er av historikeren N. Oreskes, “Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change,” Science Vol. 306 no. 5702, p. 1686 (3 December 2004); DOI: 10.1126/science.1103618. Dette var produsert som en kolonne, ikke en vitenskapelig artikkel.

Den andre er av P. T. Doran og studenten M. K. Zimmermann. "Examining the Scientific Consensus on Climate Change," Eos Transactions American Geophysical Union Vol. 90 Issue 3 (2009), 22; DOI: 10.1029/2009EO030002.

Den tredje, W. R. L. Anderegg, også en studentoppgave, “Expert Credibility in Climate Change,” Proceedings of the National Academy of Sciences Vol. 107 No. 27, 12107-12109 (21 June 2010); DOI: 10.1073/pnas.1003187107.

Den fjerde, J. Cook, et al, "Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature," Environmental Research Letters Vol. 8 No. 2, (June 2013); DOI:10.1088/1748-9326/8/2/024024.

Ingen av disse rapportene viser de de påstås å vise. De er alle fylt av metodiske feil, og teller ikke forskere, men sammenfatninger av vitenskapelige artikler ("Abstracts"). Konklusjonene er egentlig helt trivielle, nemlig det de fleste seriøse forskere er enig om:

·         Karbondioksid er en drivhusgass som bidrar til å holde jorden varm
·         Konsentrasjonen av karbondioksid har økt de siste 150 år
·         Jordens gjennomsnittstemperatur har økt de siste 150 år
·         Karbondioksidkonsentrasjonen har økt delvis fordi temperaturen har økt (ikke omvendt).

Dette baserer seg på målinger og grunnleggende fysikk/kjemi.


Det som er kontroversielt er hvor mye våre karbondioksidutslipp påvirker jordens temperatur, eller om det har noen betydning i det hele tatt. Dette er spørsmål som ikke ble stilt i noen av disse rapportene.

tirsdag 2. mai 2017

Falske nyheter kan også være mangel på nyheter.

"Fake News" kan betraktes å være mer enn bare spredning av feilaktig og misvisende informasjon i media og på nettet. Et poeng er også å se på hva media velger bort, det som forties fordi det ikke er politisk korrekt å offentliggjøre. Det finnes flere eksempler på slikt, men i disse dager dukket det opp en merkelig avart der media i USA roper over seg, mens her i Europa er det taust som i graven (med noen få unntak på Twitter).

Det hele startet med at New York Times (NYT), som er en av de ledende liberale "fyrlyktene" i USA,  valgte å hente den Pulitzerpris-vinnende, konservative journalisten Bret Stephens fra avisa Washington Post. Sviktende annonse- og abonnements-inntekter sammen med anklager om "Fake News" hadde nok ført til at styret/ledelsen i NYT fant ut at man måtte gjøre noe drastisk for å hente inn nye lesergrupper ( = flere konservative lesere).  Bret Stephens var kjent for å være Trump-motstander men også kritisk til påstanden om at vår virkning på klimaendringer er farlig.

Den 28. april kom Bret Stephens med sitt første innlegg under rubrikken "meninger" (opinions) i NYT. Han pekte på faren ved å ha ubegrenset tiltro til datamodeller og algoritmer med referanse til det katastrofale valgresultatet til Hillary Clinton. Denne argumentasjonen dro han så videre til klimadebatten, der han påpekte aktivistenes skråsikkerhet om klimautviklingen også kunne stilles spørsmålstegn ved.

Her virket det som han hadde "stukket hånden inn i et vepsebol". Sentralbordet
til NYT glødet av illsinte lesere som ville si opp abonnementet på avisa. Andre media startet en høylytt hetskampanje. Aktivister og aktivist-forskere som til nå har levd godt på klimaskremslene var over seg både i tradisjonelle media og på Twitter. Adjektiver med negative beskrivelser av NYT og Bret Stephens sitter veldig løst der borte for tiden.
Det virker som om kampen om klimaforandringene er blitt en religion og kjettere må brennes.
Vi vet at NRK, Dagbladet og Aftenposten veldig ofte henter stoff fra NYT. Det er derfor svært uvanlig at de ikke nevner denne saken med ett eneste ord.


--------------------------------------------------------------------------------------Daily Caller: 
http://dailycaller.com/2017/04/28/climate-activists-cancel-subscriptions-to-nyt-for-hiring-global-warming-denier/


The Slate: 
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2017/04/bret_stephens_first_new_york_times_column_is_classic_climate_change_denialism.html


Politico:
http://www.politico.com/magazine/story/2017/04/30/whos-afraid-of-bret-stephens-215085


Washington Post:
https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2017/05/01/in-defense-of-bret-stephens/?utm_term=.b3ccd6cb14d6

National Review:
http://www.nationalreview.com/article/447245/bret-stephens-new-york-times-columnist-climate-change-denier-left

Business Insider:
http://www.businessinsider.com/bret-stephens-new-york-times-climate-change-article-subscriptions-canceled-op-ed-2017-4?r=US&IR=T&IR=T


The Hill:
http://thehill.com/blogs/pundits-blog/media/331310-the-death-of-civil-discourse-twitterverse-eviscerates-bret-stephens

Huffington Post:
http://www.huffingtonpost.com/entry/bret-stephens-nyt_us_5903b95fe4b05c39767fa198

The Weekly Standard:
http://www.weeklystandard.com/oh-the-irony-of-the-backlash-against-bret-stephens/article/2007856#!

The Federalist:
https://thefederalist.com/2017/05/01/reaction-bret-stephens-global-warming-column-shows-left-isnt-interested-debate/


The Guardian:
https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2017/apr/29/ny-times-hired-a-hippe-puncher-to-give-climate-obstructionists-cover

Breitbart:
http://www.breitbart.com/big-journalism/2017/05/01/delingpole-new-york-times-snowflake-readers-melt-in-horror-at-climate-skeptic-columnist-bret-stephens/

Washington Examiner:
http://www.washingtonexaminer.com/the-bret-stephens-freak-out-is-a-reminder-that-the-media-is-basically-a-massive-high-school-clique/article/2621815


NYT: https://www.nytimes.com/2017/05/05/public-editor/friday-mailbag-a-columnist-has-a-fiery-debut-and-another-goes-missing.html?_r=0


-------------------------------------------------------

Etter beste evne har jeg prøvd å oversette det famøse innlegget:


Når noen har rett på ærlig vis 55 prosent av gangene, er det veldig bra, og det skal man ikke krangle over. Og hvis noen treffer rett i 60 prosent av tilfellene, er det fantastisk, det er flaks, og la ham takke Gud.Men hva kan man si dersom det nærmere seg 75 prosent? Vise folk sier at dette er mistenkelig. Vel, og hva med 100 prosent? Den som sier at han er 100 prosent sikker, er en fanatiker, en bølle, og den verste typen rakker.
- Den gamle jøden fra Galicia
På slutten av fjorårets presidentvalgkamp trodde Hillary Clinton og hennes team at de var, om ikke 100 prosent sikre, så var de i alle fall veldig nært. De hadde utført de rette bragdene. De mente metodene var de beste. Sjansene for seier var helt sikker. Da Bill Clinton ymtet frempå til konas rådgivere at de, med tanke på Brexit, kanskje undervurdere styrken til den populistiske tidevannet, hadde kampanjesjef Robby Mook et knallsikkert svar: Dataene slår anekdotene dine.

Disse detaljene kommer fra "Shattered", som er Jonathan Allens og Amie Parnes' obligatoriske lesning om man vil sette seg inn i Clinton's totalkrash (trainwreck) i 2016. Mook tilhørte en ny rase av politiske teknologer med liten tid for detalj-kampanje og med ubegrenset tro på kraften i modeller og algoritmer for å minimere usikkerhet for slik å kunne forutsi fremtiden.

"Mook og hans 'Moneyball'-tilnærming til politikk ødela for den gamle ordenen av politiske operatører og konsulenter fordi det fikk arbeidsmetodene deres til å virke foreldet," skriver Allen og Parnes om kampanjens siste dager. "Meldingen som en Hillary-rådgiver hadde sendt måneder tidligere, varslet at de burde legge til tre eller fire poeng til Trumps meningsmåling, var et fjernt minne."

Det er en lekse å hente her. Vi lever i en verden der data formidler autoritet. Men autoritet har en tendens til å synke hen til visshet, og visshet avler overmot. Fra Robert McNamara til Lehman Brothers to "Stronger Together" (Bok av Hillary Clinton og Tim Kaine, "Stronger Together - A blueprint for America's future"), det er mange advarende historier her.

Vi burde vite dette nå, men det gjør vi ikke. I stedet reagerer vi på de iboende usikkerhetene i data ved å legge til flere data uten å sjekke våre antagelser på nytt, noe som skaper et inntrykk av sikkerhet som kan være beroligende, misvisende og ofte farlig. Spør Clinton.

Med meg så langt? Flink. La oss så se på klimaendringer.

I oktober publiserte Pew Research Center en undersøkelse om politikken rundt klimaforandringene. Blant funnene: Bare 36 prosent av amerikanerne bryr seg "mye" om emnet. Til tross for 30 års innsats av forskere, politikere og aktivister for å øke alarmen, er nesten to tredeler av amerikanerne enten likegyldige eller bare litt plaget av utsiktene til planetarisk ulykke.

Hvorfor? Vitenskapen er avgjort. Trusselen er tydelig. Er det ikke dette det ene tilfellet hvor i hvert fall 100 prosent av sannheten støttes av argumentet på den ene siden?

Vel, ikke helt. Som Andrew Revkin skrev i fjor om sin karriere som miljøreporter ved The Times: "Jeg så et økende gap mellom hva forskere hadde lært om global oppvarming, og hva aktivister hevdet etter hvert som de prøvde å presse frem stadig hardere klimalovgivning. Vitenskapen var generelt omhyggelig, men de som presset på og påsto å ha vitenskapen i ryggen, var det ikke.
Den som har lest 2014-rapporten fra Klimapanelet, vet at den beskjedne (0,85 grader Celsius eller 1,5 grader Fahrenheit) oppvarming av den nordlige halvkule siden 1880 er ubestridelig, så også at mennesket har påvirket noe av oppvarmingen. Mye annet som går for å være aksepterte fakta er egentlig et spørsmål om sannsynligheter. Det gjelder spesielt de sofistikerte, men feilbarlige modellene og simuleringene som forskere benytter for å titte inn i fremtiden. Å si dette er ikke å benekte for hva vitenskapen sier. Det er å anerkjenne det ærlig.

Nå kan jeg nesten høre hoder eksplodere. De burde ikke, fordi det er en ny lekse å hente her - denne for alle som ønsker å fremme en god klimapolitikk. Som Revkin klokt bemerket, overdrivelsene om klimautviklingen  "var ikke bare i uoverensstemmelse med vitenskapen på den tiden, men kunne til og med være kontraproduktive hvis håpet var å engasjere et distrahert publikum".

La meg si det på en annen måte. Å hevde total sikkerhet om vitenskapen ødelegger vitenskapens ånd og skaper åpning for tvil hver gang en klimapåstand viser seg å være feilaktig. Krever man brå og kostbare endringer i offentlig politikk reiser det rettferdige spørsmål om ideologiske hensikter. De som roper på sensur, hevder sin moralske overlegenhet og behandler skeptikere som idioter og ikke vel bevarte, vil ikke få mange til å omvende seg.

Intet av dette er å nekte for klimaendringer eller mulige alvorlige konsekvenser av disse. Men vanlige borgere har også rett til å være skeptiske til en arrogant vitenskap. De vet - som alle miljøvernere burde - at historien er overstrødd av tilfeller med vitenskap som ble feil fordi den var "i seng med" politisk makt.

Jeg har tatt sitatet i begynnelsen av dette innlegget fra den polske dikteren Czeslaw Milosz, som visste noe om visshetens ondskap. Kanskje hvis det hadde vært mindre sikkerhet og flere tilfeller av etterpåklokskap i Clintons kampanje, ville hun være president. Kanskje hvis det hadde vært mindre sikkerhet om vår klimafremtid, ville flere amerikanere være interessert i å ha en innsiktsfull samtale om det.
*

onsdag 26. april 2017

Klimadogmatikerne har begynt å skyte

Jeg vet ikke hvor mange som har hørt om herrene Roy Spencer og John Christy. Dette er to atmosfæreforskere som har vært med på utvikling, drifting og tolking av temperaturmålinger ved hjelp av satellitter. De holder til ved universitetet i Huntsville, Alabama, og har fått mange utmerkelser for sitt arbeid.

Felles for begge er at de er sterkt kritiske til påstanden om at våre klimagassutslipp representerer noen alvorlig fare, og har gitt uttrykk for dette i mange fora, også i Kongressen i USA.
Earth Day (lørdag 22) var det et tog der forskere og andre marsjerte "for vitenskap". Det er tydelig at mange av deltakerne tror at våre utslipp er farlige samtidig som de er redde for at Trump skal stramme til pengesekken som de har levd fett av til nå.


Dr. Christy, som selv er kristen, nekter ikke for at klimaet forandres av våre utslipp. Han stiller bare spørsmålstegn ved hvor mye vi påvirker klimaet.


Nok om det. I løpet av helga, på Lenins bursdag, ble det avfyrt 7 skudd mot National Space and Technology Center (NSSTC), den bygningen i Huntsville der Spencer og Christy har kontor. Politiet fant ut at de sju skuddene som traff vinduer der "skeptikeren" Christy hadde kontor, var helt "tilfeldig". Når enkelte ikke er villig til å diskutere fakta, tyr de til vold.
Enkelte av klimaaktivist-gruppene begynner å vise farlige tendenser. Roy Spencer uttrykte det slik: Maybe the “March For Science” should have been called the “March To Silence”.Referanse - dr. Roy Spencers bloggmandag 24. april 2017

Vil du være med å lete etter aliens?

San Francisco ligger ganske langt nord i California.  Det kalde havet utenfor gir ofte hustrig vær i denne byen. 


Dette er en "badestrand" på vestsiden av San Francisco tatt 31. juli. Ikke mange badegjester.San Francisco Bay med Alcatraz 
Men innlandet har som regel et mer behagelig klima, med sommertemperaturer som i snitt ligger over 20 grader C.  Berkeley er en by på omkring 120000 innbyggere som ligger ved østbredden av San Francisco-bukten. Byen huser den eldste avdelingen i University of California-systemet.
Forskning står i høysetet ved dette universitetet, noe som vises i og med at 90 Nobelpriser er blitt tildelt forskere derfra. Link til en Wikipedia-artikkel om UC Berkeley.


Ett interessant forskningsprosjekt fra Berkeley, SETI@home, som ga allmennheten adgang til å delta i slikt forskningsarbeid, ble tilgjengelig 17. mai 1999. Der ble folk oppfordret til å donere databehandlingstid på sine hjemmemaskiner for å kunne sjekke signaler fra radioteleskop i håp om å finne meldinger fra aliens. Dette er rett og slett en måte å outsource databehandlingen til millioner av hjemmemaskiner, der hver maskin får en avgrenset oppgave å tygge på, for så å sende resultatet tilbake til Berkeley. De som har deltatt en stund kan når som helst laste ned et sertifikat som bevis på det viktige forskningsarbeidet man deltar i. Slik ser mitt ut for tiden:

Opprinnelig måtte man laste ned en spesiallaget programvare for SETI@home, men etter hvert dukket det opp en mengde andre forskningsprosjekt som ville beite på samme idéen. Derfor ble det laget en 'paraply'-programvare – BOINC – som kunne benyttes for å hente de prosjektene man ville være med å hjelpe. Denne programvaren finnes her:


Programvaren er tilgjengelig både for Windows, OS-X, Linux og Android.

For tiden er det 4272447 brukere med til sammen 15959709 datamaskiner som betjener SET@home. Programvaren belaster datamaskinen ganske heftig, så du vil kanskje merke det om du holder med CPU-/GPU-krevende grafikkoppgaver. Men det er ganske mange muligheter for tilpasning av programvaren, som for eksempel:Om du føler for det er det bare å laste ned programvaren, installere den, registrere deg i systemet, velge hvilket/hvilke prosjekt du vil være med på – og vips, så er du i gang.

Dersom din maskin er med på å finne signaler som positivt kan tilskrives intelligente vesener der ute, lover prosjektlederne at ditt navn også vil være med på deltakerlista når Nobelprisen for dette deles ut.


tirsdag 4. april 2017

Hvordan endrer vi størrelsen på logiske disker - Windows?

På min Windows10-maskin har jeg montert inn en 3 TeraBytes magnetplatestasjon som i sin tid ble delt opp i 3 logiske diskstasjoner, C:\ - D:\ og E:\ . I tillegg har systemet satt av 100 MBytes til bruk av Windows internt.


D:\-stasjonen har jeg i stor grad benyttet til lagring av data, musikk, bilder og annet forefallende. Jeg valgte derfor å la den bli den største, med noe over 1 TeraByte. Etter hvert ser det likevel ut som om dette blir i minste laget. Derfor fant jeg ut at jeg kunne minke plassen på C:\-stasjonen og heller la D:\ overta dette. I følge Microsoft er dette rett frem. Hva kan vel gå galt?

OK! Oppskrifter man finner på nettet sier at man må begynne med å frigi plass på den stasjonen som har slik ledig plass, i mitt tilfelle C:\. Det gjør man ved å starte fil-utforskeren, noe man raskest gjør ved å bruke tastebinasjonen


I det bildet som da dukker opp flytter man musepekeren ned til "Denne PCen", høyreklikker og velger "Behandle" på den nye menyen som dukker opp.

I det nye bildet som nå dukker opp trykker man på "Diskbehandling"Etter en liten stund dukker det opp et kart over de fysiske og logiske disk-stasjoner du har på maskinen. Høyreklikker man på kartet der C:-stasjonen er, får man opp en meny, der det naturlige valget er "Reduser volum" (det var denne logiske stasjonen som hadde mest ledig plass).
Et kort øyeblikk ligger denne beskjeden fremme:Etter dette kommer det spørsmål om hvor mye volumet skal reduseres. Ved å svare på spørsmålene som dukker opp fikk jeg etter hvert opp et tomt volum uten noen tilhørende bokstav. Dette nye volumet var i mitt tilfelle på 324 GBytes. 

I følge Microsoft skulle man nå prøve å lage et nytt enkelt volum av dette, slik:Så langt alt vel! Men så skjer dette:Her svarte jeg "Ja" og håpet det beste. Men det hjalp ikke. Nå kom denne meldingen:
Andre forsøk på å angripe dette navnløse og utilgjengelige disk-volumet, som for eksempel ved å markere og prøve å utvide D:\-stasjonen min med dette området, var totalt mislykket. Her satt jeg med 324 GBytes utilgjengelig diskplass fordi den fysiske hard-disken min var større enn 2 TeraBytes. Her var det tydeligvis en som hadde tabbet seg alvorlig ut.

Sånn kan det gå når man stoler for mye på Windows. Her fikk jeg svaret på hva som kunne gå galt.---------------------------------------------Her kunne jeg resignert - men jeg har tidligere vært borte i et verktøy som heter "gparted" (det står for Gnome Partition Editor). Dette kan man finne flere steder på nettet, gjerne kombinert med andre verktøy også. Jeg valgte å hente det her:

https://sourceforge.net/projects/systemrescuecd/files/latest/download

Beskrivelse av denne SystemRescueCD på Wikipedia

Her laster man ned en CD-avbildning som man da kan 
benytte, enten ved å kopiere inn på en bootbar minnepinne, eller å svi inn på en vanlig CD. Til minnepinnen kan man benytte programmet Universal USB Installer. Det finner man her:

http://www.techspot.com/downloads/6153-universal-usb-installer.html

Til å kopiere avbildningen inn på CD kan man bruke "Nero". Alternativt finnes gratisprogramvaren ImageBurn her:

http://www.imgburn.com/Når man starter opp PC-en ved hjelp av denne programvaren dukker det opp dette bildet først:


Vanligvis vil det være minste motstands vei å velge alternativ 7 her.

Etter en stund dukker det opp spørsmål om hvilken tastaturavbildning man akter å benytte.  27 gjelder for norsk tastatur.


Da får man et gult terminalvindu. Der skal man skrive kommandoen 'gparted' og trykke 'enter':


Maskinen jobber en stund og så kommer diskoversikten:Via toppmenyen finner man muligheten for å velge Resize/MoveHer er det bare å ta all plassen -                                   trykk så her
Ikke la deg skremme av advarslene som dukker opp!


NB! Prosessen settes ikke i gang før du trykker på "Apply All Operations"
Jaja - det kommer enda en ny sjanse til å ombestemme seg!


Men så starter det hele opp, og det er ikke snargjort. I mitt tilfelle tok det omkring 8 timer.

Det kommer ut løpende info under hele prosessen.


Etter hele prosessen var ferdig er det bare å starte maskinen på nytt (uten Rescue-CD) med Windows. En liten sjekk til slutt viste at nå var alt slik jeg ville ha det!En god regel er likevel å ta en sikkerhetskopi av alt du ikke vil miste før du legger i vei med en slik prosess!  I store trekk kan denne RescueCD-programvaren også benyttes på eldre versjoner av Windows.