søndag 4. desember 2016

Historieløse klimaforskere

Man kan fundere påhvorfor mange av de politisk korrekte klimaforskerne er totalt historieløse. I den senere tid har de ropt over seg om hvor varmt det er i Arktis. Politisk korrekte journalister har ivrig svelget alarmismen og brakt den videre til publikum. Da kan det være på tide å minne journalistene på at de ikke sjekket fakta som førte til Brexit. De sjekket ikke fakta som førte til at Trump vant. Svært få sjekker politisk korrekte klimapåstander, selv om det nå burde få enkelte av dem til å tenke etter hva de har holdt på med. Figuren viser hvordan temperaturen i Arktis har avveket fra gjennomsnittstemperaturen for perioden 1961 til 1990. Dataene er hentet fra «Hadley Centre of the UK Met Office», av enkelte kalt klimaalarmismens høyborg.
Dersom man anstrenger seg litt vil man kunne se at temperaturutviklingen i nord for tiden ikke er det minste forskjellig fra den vi hadde på 1930-tallet. Er det ikke på tide at journalistene nå begynner å gå alarmistforskerne nærmere etter i sømmene?


Sånn har temperaturutviklingen vært. Illustrasjonen er hentet fra professor Ole Humlums blogg, climate4you.com.

Grønn energisatsing er dødelig

Det klimapolitisk korrekte NRK har nå kommet med en tåredryppene reportasje om den 81 år gamle spanske Rosa Vicente Pitarch i Catalonia som døde av kulde fordi hun ikke hadde råd til å betale strømregningen sin. Hun hadde prøvd å holde varmen ved å benytte mange stearinlys. Dette forårsaket en brann slik at hun døde av kvelning.
Satsing på såkalt «grønn» energi har gjort at energiprisene i mange europeiske land har økt kraftig de siste årene. Innbyggerne i Spania, Storbritannia, Tyskland og Danmark er spesielt utsatt. Disse landene har overført enorme summer for å bygge opp energiforsyningen ved hjelp av vindturbiner og solceller.
Disse prosjektene er veltet over på skattebetalere, og strømbrukere med den virkning at energiprisene har økt til et konfiskatorisk nivå (i Danmark koster strømmen omkring 3 kroner kilowatt-timen).
Om NRK hadde hatt undersøkende journalister, kunne de ha sett på hvordan denne misforståtte klimasatsingen har medført at minstepensjonister må velge mellom mat og varme om vinteren, da de ikke har råd til begge deler. Dette har gitt en kraftig økning av antall dødsfall om vinteren.
Om man på død og liv ikke vil benytte karbonbasert energi, er det kun vannkraft, atomkraft og termisk energi fra jordvarme som monner. 

torsdag 10. november 2016

Nå går det mot dårligere tider for klima-lobbyen.

I årevis har folk som meg sittet hjelpeløse og betraktet hvordan eliten og aktivister har manipulert klimaforskningen til å berike seg selv. Dette har foregått i store deler av den vestlige verden, også her til lands.
I Storbritannia, Australia og USA har en av metodene vært å manipulere tidligere tiders målte temperaturdata for å vise oss en skremmende temperaturstigning som i virkeligheten ikke er der. Resultatet av denne hårreisende oppførselen begått av folk ved NOAA, NASA (ved GISS), BOM og CRU er at billioner av dollar/euro av offentlige skattepenger har havnet i lommene til denne "mafiaen". "Mafiaen" består av en sann kombinasjon av aktivistforskere, politikere, miljøaktivister, banker og investeringsselskap samt bedrifter som plutselig vil satse på subsidiert "grønn" industri. Media har stort sett bidratt til å reklamere for denne virksomheten uten å huske at det er noe som heter "gravende journalistikk".
Denne "eliten" har egentlig ikke særlig interesse i klima, men benytter heller "klima­terrorisme" til å skremme skattepengene inn i sine "lommer".

Men nå er det plutselig blitt ugreitt for klima-lobbyen. Dette har sammenheng med det kommende regjeringsskiftet i USA. Endelig får USA nå en leder som er 100% innstilt på å si adjø til fantasien om at karbondioksid styrer planetens termostat.  Den nye lederen for EPA (tilsvarende det norske "Miljødirektoratet") er utpekt, Myron Ebell. Om ham har Newsweek skrevet:

“Ebell, the director of the Center for Energy and Environment at the Competitive Enterprise Institute and a prominent climate-change skeptic, was chosen at the end of September to head the Environmental Protection Agency’s transition team…” 

Med en slik ledelse vil det ikke ligge mange hindringer i veien for Trump når han vil gjennomføre følgende for å beskytte den amerikanske arbeiderklassen:

  • Fjerne restriksjonene på produksjon for å hente inn energireserver verd 50 billioner dollar, inklusive skifer (olje/gass), olje, gass og rent kull.
  • Fjerne sperringer som hindrer utbygging av vitale infrastruktur-prosjekter, som f.eks. Keystone Pipeline.
  • Stoppe milliardutbetalinger til FNs klimaforandringstiltak. Pengene skal heller benyttes til å bedre vannforsyningen og den miljømessige infrastrukturen i USA.

Dette vil selvsagt forårsake ringvirkninger i resten av verden, også her på berget, da vi har et par forskningsinstitutt som har vært svært ivrige til å gjenta  aktivist-mantraene i media.


Forkortelser:

NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration (I USA)

GISS    - NASAs "Goddard Institute for Space Studies). Har hatt aktivisten James Hansen som leder. Det var under hans ledelse at manipulasjonen av historiske temperaturdata startet opp.

BOM  - Bureau of Meteorology (i Australia). Det er dokumentert at disse også har drevet storstilt senking av historiske temperaturdata for å kunne fremstille en skremmende temperaturstigning.

CRU  -  Climate Research Unit (i England). Det er dette instituttet som står bak den ikoniske skremselsgrafen til Al Gore. IPCC omfavnet denne grafen, men har senere måttet innrømme at den er fremkommet ved mildt sagt tvilsomme metoder.
mandag 24. oktober 2016

Klimareligiøse politikere

Det siste århundret har den globale temperaturen endret seg med omlag 0,7 grader C. Noe av dette kommer av økt solintensitet, noe har med endringer i skydekket å gjøre. Ingen klimakatastrofer har manifestert seg i anledning denne lille temperatur­forandringen.
Den forventede temperaturøkningen neste århundre er av størrelsesorden 1,2 grader C. Det eneste grunnlag for å tro at denne eventuelle økningen vil bringe klimatiske problemer, kommer fra beviselig feilaktige klimamodeller. Selvsagt vil vi i fremtiden få alvorlige uvær på samme måte som det kommer jordskjelv, vulkaner og tsunamier. Men ingen statlige reguleringer vil kunne påvirke dette.I tidligere tider pleide stammelederne (=regjeringen) å kaste et par jomfruer i vulkanene for å blidgjøre gudene, og dermed forhindre fremtidige utbrudd.
Nå ønsker regjeringene i de vestlige landene å kaste økonomien i "gryta" som en slags anger på at vi har oppnådd velstand. Det hele stammer fra en forestilling om at hvis man gjør et offer vil man helt sikkert bli belønnet (av gudene?).
I årtusener har de religiøse organisert ofringer for å blidgjøre gudene, og alle disse ofringene har vært fullstendig bortkastet. Navnene på deltakerne har forandret seg, men oppførselen er den samme.onsdag 19. oktober 2016

Stillehavsøyene som ikke forsvinner.

Den danske professor Bjørn Lomborg, mest kjent for boken "The Skeptical Environmentalist", har lenge argumentert for at mange av de kostbare tiltakene som er rettet mot global oppvarming vil ha minimal effekt på temperaturstigningen i verden.
Han har relativt nylig skrevet en artikkel som beskriver hvordan mange journalister fra de store mediehusene tar en årlig tur til Marshall-øyene (vulkanske øyer og koralløyer i Stillehavet) for deretter å komme med panikk-rapporter om at øynasjonen forsvinner i havet grunnet global oppvarming. Disse følelsesladde rapportene beskriver også hvordan innbyggerne flykter fra disse synkende atollene.
Nyere forskning viser imidlertid at dette ikke er helt i overensstemmelse med hva som virkelig skjer. To forskere ved Aukland University har benyttet historiske fotografier og satellitt-fotografier for å analysere kystlinjeforandringene til seks atoller og to rev-øyer i Marshalløyene. Studien deres viser at arealet til øyene faktisk har vokst siden midten av det 20. århundre.
Andre studier har vist tilsvarende utvikling for andre atolløyer.

For øvrig er det ikke klimaendringer som gjør at innbyggerne på Marshall-øyene utvandrer. Over 52% av innbyggerne lever under fattigdomsgrensen. Under 40% av innbyggerne er i fast arbeid. Historiske årsaker gjør det enkelt for disse folkene å utvandre til USA, noe de også faktisk gjør.

Referanser:

Multi-decadal shoreline changes in response to sea level rise in the Marshall Islands


Arthur P. Webb og Paul S. Kench:
The dynamic response of reef islands to sea-level rise: Evidence from multi-decadal analysis of island change in the Central Pacific


Bjørn Lomborg:
Impact of Current Climate Proposals

John D. Sutter, CNN:
You're making this island disappear (tåredryppende eventyrfortelling):torsdag 13. oktober 2016

Norske media heier på Clinton. Dekningen av valgkampen er ganske ensidig.

Eksperter og media som skal ha oss til å tro at demokratene er fornuftige og republikanerne satser på en gal mann i valgkampen i USA. En gjennomgående tendens både i USA, EU og Australia er at ekspertene og mediefolk flest totalt har mistet kontakten med folket. "Folkedypet" er drittlei av den politiske "klassen" som beriker seg på skattebetalernes bekostning.  I USA er dette i ferd med å bryte ned respekten både for det republikanske og det demokratiske partiet.  Hillarys løse omgang med sannheten var i sin tid medvirkende til at hun fikk sparken som ansatt i et advokatfirma. I valgkampen er det først og fremst trukket frem de "private",  usikrede epostene hun slettet, da disse angivelig ikke inneholdt sensitiv informasjon. WikiLeaks har vist at dette ikke stemmer helt. Blant annet fremgår det at Hillary var medvirkende til oppstarten av ISIL (IS).  Det har også vist seg at Clinton-stiftelsen, der Norge har kastet en god del av skattepengene våre inn, i stor grad vært brukt til å finansiere valgkampen og luksuslivet til Clinton-familien. Clinton-familien hadde også en nøkkelrolle ved oppbyggingen på Haiti etter jordskjelvet i 2010. Det resulterte i en rekke kontrakter gikk til personlige venner av Bill og Hillary, pluss entreprenører som ga bidrag til Clinton-stiftelsen. Oppbyggingen av boliger til Haitianerne gikk det imidlertid dårlig med, noe vi ser nå etter uværet som nylig rammet øya.
Mange misliker måten Trump fremstår på, men det som gjør at store deler av folket likevel vil stemme på ham, er at han vil korrupsjonen og maktmisbruket i Washington til livs. Vinner han, vil ingen av de 2 store partiene i USA bli som før.

Alt for mange politikere skjønner ikke at de er der for å tjene folket – ikke omvendt.  

-----------------------------

Litt mer forklaring om hva som skjedde på Haiti:

torsdag 22. september 2016

Det grønne jukset

Norges befolkning bombarderes fra politikere, aktivister og media med begrepet «det grønne skiftet» uten at det går klart frem hva som ligger i denne betegnelsen. I praksis betyr nemlig «det grønne skiftet» at vi pålegges stadig økende avgifter og skatter som går med til å subsidiere ulønnsom energiproduksjon.
Ved å legge «grønne avgifter» på vannkraft og fossil kraft skal vi hjernevaskes til å tro at vi får den billigste strømmen er ved bruk av vindmøller og solcellepanel. Aktivistpropagandaen prøver samtidig å skjule for oss at sol- og vind-kraft er så ustabil at det kan virke ødeleggende på strømnettet vårt om denne utbyggingen fortsetter.
I England, som tradisjonelt har vært avhengig av fossil energi (kull-, olje-, og gass-kraft), har den grønne «mafiaen» i de senere årene fått fotfeste slik at de har fått installert 14GW vindturbiner. Dette gjøres for å kunne kvitte seg med «den skitne» fossil-kraften. I år har de hatt en god og varm september måned der, noe som har gitt økt etterspørsel av strøm til aircondition-anlegg. Vindturbinene, som selvsagt ikke klarer å levere mer enn 7% til 29% av fullkapasitet, ble da for puslete, og man måtte ty til kullfyrte kraftverk (en del av gasskraftverkene var ikke i drift). Siden andre alternativ manglet, så kullkraftverkene sjansen til å sette prisen til £1237 pr. MW-time, noe som tilsvarer over 13 kr. pr. Kilowatt-time.
Om vi bygger ut strømkabler til kontinentet og England risikerer vi at norske strømleverandører også legger seg på et slikt prisleie. Det er på tide vi våkner opp og sier stopp til dette «grønne» hysteriet så vi ikke får tilsvarende tilstander her i landet.

Referanse: